Styrelsen

Dalarnas Kaninavelsförening

ORDFÖRANDE

John Persson 
Mobil: 0702772686
Mail: john.v.persson@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE

Anna Lerneman

Mobil: 076-810-95 46

Mail: lerneman@yahoo.se

KASSÖR

Helena Hammarskjöld

Hem: 0250-204 71

Mail: helena@hammarskjold.nu

SEKRETERARE

Lena Hedlund

Mobil: 070-664 83 38

Mail: dvv@kityikana.se

LEDAMOT

Lena Persson

Hem: 0250- 183 21

Mobil: 070-412 31 45

Mail: kaningard@gullvivans-kaniner.net

SAMMANKALLANDE VAL.B

Helena Bäcke

Mobil: 073-939 63 06

Mail: tulz@hotmail.com

VALBEREDNING

Camilla Hedberg

Mobil: 070-559 83 77

Mail: krakslott_k9@hotmail.com

VALBEREDNING

Malin Udd

SUPPLEANT

* Vakant *

SUPPLEANT

Ullis Bäckström

REVISOR

Marit Enlund 


REVISOR

Susanne Eriksson

Mobil: 070-497 40 47

Mail: susanne@datakonstruktion.se


SUPPLEANT REVISOR
Åsa Nyman

STAMBOKFÖRARE

Susanne Eriksson, Borlänge

Hem: 0243- 136 53


VICE STAMBOKFÖRARE

Åsa Nyman, Orsa

Hem: 0250- 427 23


MATERIALLAGRET

Susanne Eriksson, Borlänge

Hem: 0243- 136 53


PRISBORD

* Vakant *

KAFETERIA/MAT
Camilla Hedberg 
Matilda Hedberg

DATA/ANMÄLNINGAR
Lena Persson


HEMSIDA 
Sandra Durst 
070-253 07 40
sandra_leksand@hotmail.com

Webmaster
Sandra Durst

© Dalarnas Kaninavelsförening 2013