Styrelsen

Välkommen till Dalarnas Kaninavelsförenings hemsida!

Ordförande:

Jan Millberg

Hem: 023- 312 50

Mobil: 070-231 92 83

Mail: jmillberg@tele2.se

Kassör:

Helena Hammarskjöld

Hem: 0250-204 71

Mail: helena@hammarskjold.nu

Ledamot:

Lena Persson

Hem: 0250- 183 21

Mobil: 070-412 31 45

Mail: kaningard@gullvivans-kaniner.net

Suppleant

Johanna Backlund

Mobil: 070-219 00 33

Mail: joh.backlund@gmail.com

Revisor:

Susanne Eriksson

Mobil: 070-497 40 47

Mail: susanne@datakonstruktion.se

Sammankallande valberedning:

Helena Bäcke

Mobil: 073-939 63 06

Mail: tulz@hotmail.com

Vice Ordförande och Ledamot:

Anna Lerneman

Mobil: 076-810-95 46

Mail: lerneman@yahoo.se

Ledamot och sekreterare:

Lena Hedlund

Mobil: 070-664 83 38

Mail: dvv@kityikana.se

Suppleant:

Christina Gårdman Jonsson

Mobil: 073-036 99 45

Mail: cgardmanjonsson@gmail.com

Suppleant:

Sandra Durst

Mobil: 070-253 07 40

Mail: sandra_leksand@hotmail.com

Revisor:

Maritha Englund

Mobil: 073-153 95 24

Mail: m.k.englnd@gmail.com

 

Valberedningen:

Åsa Nyman

Mobil: 070-559 83 77

Mail:

Valberedning:

Camilla Hedberg

Mobil: 070-559 83 77

Mail: krakslott_k9@hotmail.com

Stambokförare:

Susanne Eriksson, Borlänge

Hem: 0243- 136 53

 

Vice stambokförare:

Åsa Nyman, Orsa

Hem: 0250- 427 23

 

Materiallagret:

Susanne Eriksson, Borlänge

Hem: 0243- 136 53

 

Prisbord

Matilda Hedberg

Mobil: 070-581 33 23

© Dalarnas Kaninavelsförening 2013